V týždni od 31. 7. 2023 do 4. 8. 2023 sa v Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach uskutočnil intenzívny Letný kurz tvorivého písania, počas ktorého účastníci pod vedením lektorky Marty Součkovej rozvíjali svoj tvorivý a spisovateľský potenciál. V rámci kurzu sa konala aj beseda debutantkou Biankou  Sielnikovou a ilustrátorom Michalom Součekom, na ktorej autorka predstavila svoju knihu rozprávok, ktorá vznikla po absolvovaní predchádzajúceho kurzu tvorivého písania v našej knižnici.