Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva knihovníčky a knihovníkov na odborné vzdelávanie v rámci cyklu Upgradni sa.

V utorok 12. septembra 2023 sa o 9:30 uskutoční v centrálnej knižnici (Hviezdoslavova 5, Košice) prednáška na tému Sprievodca súčasnou literatúrou s Martou Součkovou.

Prednáška bude zameraná na súčasnú slovenskú literatúru, na zmenu kultúrnej situácie po roku 1989, základné tendencie v ponovembrovej literatúre a jej  najvýznamnejšie osobnosti. Dozvieme sa tiež, aký je vplyv literárnych súťaží na formovanie literatúry a zistíme či je slovenská literatúra svetová alebo čo z nej patrí do medzinárodného kontextu.

Marta Součková, profesorka, vedúca Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove. V súčasnosti vyučuje Slovenskú literatúru po roku 1989 a Tvorivé písanie. Je autorkou viacerých monografií, učebných textov, editorkou niekoľkých výberov a zborníkov. Spolupracovala na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov a v roku 2016 zostavila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák. Spolu s Jánom Gavurom editovala tiež výbery TOP 5 (slovenská literárna scéna 2010 – 2016 v odbornej reflexii). V roku 2015 vyšiel výber z jej recenzií Do poslednej bodky.

Na podujatie je potrebné sa prihlásiť najneskôr do piatka 8. septembra prostredníctvom online formulára.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Realizáciu projektu Upgradni sa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.