Dejepisný spolok v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Právnická fakulta UPJŠ vás srdečne pozývajú na prednášku doc. JUDr. Miroslava Fica, PhD. pod názvom Medzinárodná dohoda o spisovej rozluke medzi ČSR a Maďarskom v roku 1927.

Podujatie sa uskutoční 8. novembra 2022 (utorok) o 16.00 hod. na regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.