Ak máte pocit, že o Shakespearovi bolo už všetko povedané a napísané, cyklus prednášok s názvom Shakespeare a jeho doba vás ľahko presvedčí o opaku. Prednášky pripravila naša partnerská Mestská knižnica v Prahe v spolupráci s British Council a viedol ich známy prekladateľ a shakespearológ prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Na stránke pražskej knižnice si môžete aktuálne vypočuť ich zvukové záznamy.

Nechajte sa previesť životom a dielom Williama Shakespera, zoznámte sa s dobou, v ktorej tento slávny spisovateľ pôsobil a bližšie spoznajte historické a literárne postavy z jeho kníh.

Príjemné počúvanie!

  1. Shakespeare a čas
  2. Jindřich VIII.
  3. Marná Lásky Snaha
  4. Korupce v době Williama Shakespeara
  5. Sonety
  6. Lidé na okraji
  7. Timon Athénský
  8. Něco za něco