Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na nový zaujímavý obsah, ktorý pribudol na portál Knihy na dosah:

Lenka Dzadíková: Prečítajte si túto recku

https://knihynadosah.sk/lenka-dzadikova-precitajte-si-tuto-recku/

Dávid Dziak: Slovenská poézia pre deti r. 2016 – prebudenie uspávaniek

https://knihynadosah.sk/david-dziak-slovenska-poezia-pre-deti-r-2016-prebudenie-uspavaniek/

Laura Kladeková: O genialite istej malej Aničky

https://knihynadosah.sk/laura-kladekova-o-genialite-istej-malej-anicky/

György Dragomán: Hranica

https://knihynadosah.sk/gyorgy-dragoman-hranica/

Timur Vermes: Hladní a sýti

https://knihynadosah.sk/timur-vermes-hladni-a-syti/

Víťo Staviarsky: Kšeft

https://knihynadosah.sk/vito-staviarsky-kseft-2/

Marián Milčák: Vyprovokovať čitateľa k uvažovaniu a zároveň mu dopriať umelecký zážitok

https://knihynadosah.sk/marian-milcak-vyprovokovat-citatela-k-uvazovaniu-a-zaroven-mu-dopriat-umelecky-zazitok/

Patrícia Gabrišová: Zoči-voči múrom

https://knihynadosah.sk/patricia-gabrisova-zoci-voci-murom/

Tomáš Straka: Básne

https://knihynadosah.sk/tomas-straka-basne/

Mária Ferenčuhová: Černozem

https://knihynadosah.sk/maria-ferencuhova-cernozem/

Mária Modrovich: Rozhovor s členkou kultu

https://knihynadosah.sk/maria-modrovich-rozhovor-s-clenkou-kultu/

Iveta Merglová: Čítanie z výkladu

https://knihynadosah.sk/citanie-z-vykladu/

Dvakrát čítaj a raz píš

https://knihynadosah.sk/ukaz-sa/

Príjemné čítanie!