Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pozýva všetkých čitateľov, ktorí knihy nielen radi čítajú, ale o nich aj so záľubou diskutujú, na úvodné stretnutie čitateľského klubu. To sa bude konať vo štvrtok 2. septembra o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.  

Stretnutia klubu plánujeme organizovať raz mesačne a budeme sa na nich rozprávať o jednom vybranom diele slovenskej alebo svetovej literatúry. Klub bude otvorený pre všetkých čitateľov s platným členstvom vo VKJB.

Príďte medzi nás, tešíme sa na zaujímavú a podnetnú diskusiu o knihách a literárnom živote!