Verejná knižnica Jána Bocatia oslavuje Svetový deň kníh a autorských práv, ktorý pripadá na 23. apríl, otvorením Virtuálnej knižnice. Chceme potešiť všetkých, čo majú radi knihy, literatúru, umenie a históriu. Virtuálna knižnica je dostupná cez web stránku knižnice Jána Bocatia a nielen obyvatelia Košického kraja ju môžu navštíviť cez samostatnú sekciu. Aj táto nová aktivita VKJB v online priestore návštevníkom prináša užitočné informácie a zábavu, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú – postačí iba prístup na internet.

Ponuka Virtuálnej knižnice sa bude ďalej rozširovať. Aktuálne sú cez ňu dostupné audio rozprávky, pôvodné aj ľudové, ktoré potešia deti i rodičov. Nielen milovníkov histórie zaujme výber článkov z dobových košických novín z knižničného fondu regionálneho oddelenia knižnice. Sú zamerané predovšetkým na dianie v meste, ale aj na významné historické udalosti z domova i zahraničia, najmä spred roku 1938. Z dnešného pohľadu viaceré pobavia svojským humorom. Virtuálna knižnica ponúka rande s obľúbenými autormi prostredníctvom videozáznamov z literárnych besied, ktoré vznikli v rámci projektu 1+1, pribúdať budú aj vedomostné kvízy, nahrávky diel klasickej i súčasnej literatúry.

Svetový deň kníh a autorských práv (23.4.) je špecifickým dátumom pre svetovú literatúru, ktorý ustanovila konferencia UNESCO v roku 1995. S 23. aprílom je spojený dátum narodenia či úmrtia viacerých velikánov svetovej literatúry, akými boli Miquel Cervantes Saavedra, Wilian Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega, Vladimír Nabokov a ďalší. Hlavnou ideou tohto dňa je  pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania a knihy ako nástrojov vzdelávania a zároveň vyjadriť uznanie knihovníckej a vydavateľskej oblasti, ale tiež upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel.