Slovenský básnik, prozaik, prekladateľ i advokát vydal v roku 1913 zbierku krátkych próz s názvom Malomestské rozprávky. Z nej pochádza i poviedka Slnečný kúpeľ.