Počas celého leta 2022 sa Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach zapojila do celoslovenského projektu Prečítané leto, ktorého aktivity boli zamerané na mesto, tmu, pomoc, priateľoch. Prečítané leto okrem tematických výstav kníh zahŕňalo aj ďalšie aktivity – tvorivé dielne, zážitkové čítania a iné.