Prednáška doc. PaedDr. Martina Dojčára, PhD. v rámci vzdelávacieho cyklu Čo nás môže naučiť kresťanská mystika, ktorá sa konala vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach dňa 1. júna 2022.