Radosti a strasti prekladu historických textov. Eberhard Windecke a jeho Pamätihodnosti…

Dejepisný spolok v Košiciach a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás srdečne pozývajú na prednášku PD Dr. phil. Márie Papsonovej, mim. prof. pod názvom Radosti a strasti prekladu historických textov. Eberhard Windecke a jeho Pamätihodnosti…

Podujatie sa uskutoční 21. novembra 2023 (utorok) o 16.00 hod. na regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.