Autori krásnej literatúry v súčasnosti často  siahajú po téme holokaustu. Spisovatelia  týchto príbehov rozoberajú aj otázku, ako sa udalosti, ktoré sa odohrávali pred viac ako polstoročím, týkajú dnešných mladých ľudí. Ako ovplyvnia ich súčasný život hrôzy, ktoré museli prežiť ich starí a prastarí rodičia?  Mali by preživší zamlčať pravdu o minulosti pred mladou generáciou v snahe ochrániť ich? Budúcnosť ale neexistuje bez poznania minulosti a prítomnosť sa nedá žiť bez poznania našich koreňov.

Autor knihy Sacha Batthyany musel prejsť dlhú cestu, aby dostal odpoveď na otázky, ktoré sa týkali  jeho rodiny.  Pátraniu po pravde venoval niekoľko rokov svojho života. V knihe nám priblíži nielen príbeh tragickej udalosti z roku 1945, ale aj proces sebapoznávania a duševnú krízu, ktorú zažil v súvislosti s pocitom zodpovednosti za hriechy predkov.

Knihu nájdete v našej knižnici v slovenskom, českom a maďarskom preklade.

Knihu odporúča: Katarína Tamášová

Kniha v našom katalógu