12.11.2019

Srdečne pozývame na koncert mladých adeptov hry na dychové nástroje, na ktorom zaznejú skladby vybrané z notového archívu hudobného oddelenia našej knižnice. Koncert  Skladbičky z poličky sa uskutoční dňa 12. novembra 2019 o 17:00 v spolupráci so Základnou umeleckou školou M. Hemerkovej.