Počas Týždňa slovenských knižníc 2019 sa konalo aj podujatie z cyklu 1+1 (6.3.2019), tentoraz na cestovateľskú tému. Farby, ľudí a legendy krajín južného Kaukazu nám priblížili Svetozár Krno a Alexander Onufrák.