Tradičný Sviečkový koncert na nádvorí Barkóczyho paláca, sídla Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici v Košiciach sa konal 3. septembra 2020. na koncerte v rámci medzinárodného festivalu Šengenský poludník vystúpil Zbor sv. Cecílie pri Chráme sv. Alžbety spolu s Musicou Iuvenalis a Triom zobcových fláut zo ZUŠ v Gelnici.