V úvode knihy autor čitateľovi vysvetľuje pojem kincukuroi príbehom o rozbitej keramike. Ide o starodávne japonské umenie opravy poškodeného a krehkosť keramiky prirovnáva ku krehkosti života. Kniha sa nesie v duchu obnovy života, ak má človek pocit, že niet cesty, po ktorej ísť ďalej.

Obsah knihy sa zameriava na podstatu ľudského života a  krédom knihy je myšlienka, že život treba len žiť a nevzdávať sa. Pomocou cenných rád, príbehov ľudí a analýzy rôznych situácií autor ponúka riešenia ako z krízy von. Vysvetľuje mechanizmus bolesti zo zmeny, z rozčarovania, z ublíženia, ponúka pohľad na spôsob, ako si obrodiť život. Potenciál obrody vidí v sebaúcte, v nepripútavaní sa k bolesti,  v odpútaní sa od minulosti, v poučení sa z chýb a v pochopení, že život nie je taký, aký ho chceme mať.

Kniha je poučným čítaním a jej zámerom je presvedčiť čitateľa, že aj v prípade, ak sa náš život rozbije na tisíc kúskov, sme schopní čriepky pozbierať a žiť ďalej plnohodnotný život. Za predpokladu, že nájdeme silu, odhodlanie a dokážeme životu priznať krehkosť a prijať ju. Presne tak, ako majstri kincukuroi. Rozbitú keramiku opravia zlatom, ktoré prasklinu zvýrazní tak, že si uvedomíme jej krehkosť a krásu.

Knihu odporúča: Iveta Hegedüsová

Kniha v našom katalógu