V Centrálnej knižnici Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach sa v rámci Dní českej kultúry 2022 koná výstava, ktorej zámerom je predstaviť osobnosti českých krajanských organizácií na Slovensku prostredníctvom fotografií Petra Korčeka.

Spolky vznikli po rozdelení Československa začiatkom deväťdesiatych rokov, keď sa českí občania žijúci na Slovensku stali národnostnou menšinou. Potrebovali riešiť praktické, ale právne zložité problémy a zároveň cítili, že si chcú udržiavať jazyk, tradície a spoločne tráviť čas.  Preto v roku 1993 založili Český spolek na Slovensku. V súčasnosti má niekoľko regionálnych organizácií, ktoré združujú Češky a Čechov žijúcich na celom Slovensku. Organizujú výstavy, koncerty, prednášky, tábory a dielničky pre deti, vydávajú časopis, spravujú webovú stránku a starajú sa o zachovanie historického odkazu dejín.

Portréty fotografované Petrom Korčekom ukazujú osobnosti, ktoré bez veľkej publicity, neúnavne pripravujú akcie a budujú tak vzťah k rodnej kultúre a jazyku. Volia aktivity a umelecké žánre tak, aby predstavili to najlepšie, vznikajúce priamo v radoch členov komunity alebo privážajú umelcov a hostí z Českej republiky. Ich práca rozvíja a upevňuje väzby mimo rodnú zem s ich kultúrou, tradíciami, jazykom i aktuálnym politickým a spoločenským dianím, ktoré môžu nielen sledovať, ale vďaka možnosti voliť, aj ovplyvňovať.

Peter Korček, autor fotografií, je fotograf, pedagóg, doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Slezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.

Výstavu a publikáciu príde na vernisáž 22. septembra predstaviť veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, Tomáš Tuhý. 

Výstava je prístupná v centrálnej knižnici v priestoroch Informačno-vzdelávacieho centra na poschodí v otváracích hodinách knižnice do 17. októbra.