Dejepisný spolok v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vás srdečne pozývajú na prednášku Mgr. Patrície Fogelovej, PhD. pod názvom Verejná správa mesta Košice v rokoch 1945 – 1947.

Podujatie sa uskutoční 20. septembra 2022 (utorok) o 16.00 hod. na regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.