Návštevníci čitárne v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5 si od 14. septembra do 22.októbra 2022 môžu v jej priestoroch pozrieť zaujímavú výstavu fotografií Igora Šimka. Pripravili ju župné zariadenia – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Centrum kultúry Košického kraja.

Od prvej výstavy Igora Šimka uplynulo 52 rokov. Dnes sa svojou tvorbou zaraďuje medzi popredných autorov slovenskej fotografie.

Začiatky jeho fotografovania boli späté so snahou o vyjadrenie atmosféry krajiny a portrétu, obzvlášť vynikal v oblasti autoportrétu. Neskôr začína spájať fotografie do celkov a sekvencií – ktoré sú výpoveďou príbehov, obohatené o ďalšie dimenzie – myšlienky, city, postoje. Medzi jeho obľúbené témy a námety patrí : zátišie, v ktorom využíva prvky surrealizmu, akými sú paradoxy, tajomné symboly, mysticizmus či nepredvídateľnosť kombinácií. Vo veľkej miere v nich dominuje krajinné prostredie. Na fotografiách z oblasti architektúry môžeme obdivovať krásu a jednoduchosť tvarov, čisté línie, ale aj tóny svetla. Spoločným znakom jeho tvorby vo všetkých žánroch je poloha sužetu, ktorá poskytuje divákovi možnosť urobiť si vlastný myšlienkový záver.

Tvorba Igora Šimka sa formovala v rôznych fotografických zoskupeniach. Ak načrieme hlboko do histórie, boli to B-klub Bratislava, Fotoklub Domu kultúry VSŽ v Košiciach, ZSF Bratislava, Cassovia fotoklub, Fotoklub Corvus. V súčasnosti je predsedom ZKF K-91, a patrí aj medzi jeho zakladajúcich členov.

Svoje diela vystavoval v 37 štátoch sveta, mal 69 samostatných výstav doma i v zahraničí, mnohé jeho práce sú v súkromných zbierkach, galériách, múzeách. Okrem toho je aktívny aj v oblasti propagačnej a reklamnej, taktiež v oblasti výstavníctva a komunikačného dizajnu.

Je porotcom domácich aj medzinárodných súťaží, lektorom na workshopoch, plenéroch, seminároch. Igor Šimko sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj amatérskeho fotografického hnutia v rámci Košického kraja. Žije a tvorí v Košiciach.