Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spustil hlasovanie o podaných projektoch participatívneho rozpočtu. O hlasy a priazeň verejnosti sa uchádza aj projekt knižnice.

Cieľom projektu Útulná knižnica je je zatraktívnenie prostredia knižnice v OC Torysa pre jej najmenších návštevníkov a vytvorenie detského kútika. Výsledkom by malo byť príjemnejšie a útulnejšie prostredie, ktoré stimuluje a vedie deti ku knihám a čítaniu. Zámerom je obohatiť interiér aj o priestor, kde si budú môcť posedieť i rodičia a spoločne si čítať so svojimi deťmi.

Ak ste obyvateľmi MČ Košice-Dargovských hrdinov  môžete nás podporiť vyplnením tohto formulára a pomôcť nám tak realizovať náš zámer.

Hlasovanie trvá do 20. januára 2023. Každý hlas je dôležitý.

Ďakujeme za podporu.