Hlavná hrdinka v snahe uniknúť absurdnosti života v mestskej džungli páli za sebou všetky mosty a uteká na vidiek. Ako nechcenú batožinu so sebou si prináša nevydarené vzťahy, malé fóbie a rutinné vyhýbacie manévre, spočívajúce v drobných klamstvách a pretvárke.

Kúpi si dom na samote, zamestná sa u svojho brata a skúša nadväzovať nové susedské známosti. Postupne prichádza na to, že našinci, formovaní len málo sa meniacim vidieckym prostredím a so silne zakorenenými  tradíciami, nepotrebujú žiť kamuflované existencie. Nemajú problém prijať cudzinku medzi seba a ona sa učí ich chápaniu sveta.

V priebehu jej asimilácie sa niektorí učitelia prekvapujúco sami ocitnú v role žiačikov, pretože aj  v nich čo-to volá po náprave: neschopnosť otvorene vyjadrovať svoje city, neochota hľadať hlbší zmysel bytia, či laxný prístup ku spoločenským problémom. Všetky pomyselné magnetické strelky však ukazujú na jediný pól, ktorým je manželstvo nádhernej stareckej dvojice Amke a Onna – žiarivý životný vzor pre každého z ich okolia.

Proces prerodu zainteresovaných vedie cez nutnosť nekráčať po tej istej ceste ako doteraz; vyžadujúc si obety, vrátane tej najvyššej. Hlavná postava už reflektuje záblesky uvedomovania si samej seba, smeruje k vnútornému preporodeniu –  obrazu slobodnej, sebavedomej ženy, bytostne prežívajúcej svoju ľudskú jedinečnosť v drsnom a zároveň krásnom prímorskom prírodnom prostredí.

Knihu odporúča: Ján Vojtek

Kniha v našom katalógu