Poviedka Vandy Rozenbergovej Kohútova robota z knihy Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov získala prémiu v 9. ročníku literárnej súťaže Poviedka 2005.