_

Podklady k aktuálnemu verejnému obstarávaniu:

Reštaurátorský posudok – prípravná dokumentácia obnovy okenných výplní na 2. NP uličnej východnej fasády

Záväzné stanovisko KPU

Rozhodnutie KPU zo 4.5.2020