Monografia László Tost – mešťanosta Košíc z pera historičky Veroniky Szeghy-Gayer predstavuje prvú súhrnu prácu o živote i verejnom účinkovaní šarišského statkára, úradníka, košického mestského politika László Tosta. Odborne spracovaný, ale zároveň pútavo prezentovaný životný príbeh človeka s tragickým koncom, poprepájaný s osudmi jeho najbližších, je vsadený do širšie koncipovaných historických súvislostí, odkrývajúcich neraz zabudnuté kapitoly multietnických Košíc spred roku 1945. Od pôvodu rodiny Tostovcov, cez študentské roky, úradnícku a politickú kariéru Lászlóa Tosta, až po osudy jeho manželky Márie, najstaršieho syna Gyulu a brata Barnabása, prináša kniha zaujímavosti aj o výstavbe ich rodinného sídla – paláca Tostovcov – na dnešnej Moyzesovej ulici.

Bohato ilustrovaná a po grafickej stránke veľmi vkusne upravená publikácia, obsahuje nespočetné množstvo doteraz neznámych rodinných fotografií, dokumentov i historických vyobrazení Košíc. Vysokú vedeckú hodnotu diela podčiarkuje rozsiahly poznámkový aparát s vyše piatimi stovkami záznamov.

Kniha bude určite nevšedným čítaním pre všetkých, ktorí majú radi regionálnu históriu.

Knihu odporúča: Tomáš Ondrejšík

Kniha v našom katalógu