Knižnica si pripomína udalosti 17. novembra a deň študentstva.

Pri príležitosti dňa študentstva, ktorý je 17. novembra, pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach bonus pre študujúcich.  Od 14. do 18. novembra knižnica poskytne študentom stredných a vysokých škôl bezplatné zápisné do knižnice. Stačí, ak sa preukážu platným ISIC preukazom na ktoromkoľvek pracovisku knižnice.

Udalosti novembra 1989 mapuje aj interaktívna virtuálna prehliadka výstavy Prvý dotyk so slobodou, ktorá netradičným, vizuálne atraktívnym spôsobom predostiera kontext Nežnej revolúcie. Virtuálnu prehliadka je dostupná online na linku: https://nezna.3-d.sk/. S virtuálnou prehliadkou výstavy knižnice Jána Bocatia súvisí aj edukačno-historický webový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorý pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Jeho súčasťou je rovnomenný učebný text určený nielen učiteľom histórie. Portál i učebný text sú dostupné online na linku: https://prvydotyksoslobodou.sk/.