Verejná knižnica Jána Bocatia v Košicich a Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov VIA LUX pripravili výstavu dekoračných predmetov vytvorených klientmi tohto zariadenia.

Via Lux  je poskytovateľom sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V roku 1990 vznikol Domov dôchodcov, ktorý prešiel viacerými zmenami a v súčasnosti poskytuje rôzne druhy sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Ambulantná forma pre Špecializované zariadenie a tiež Odľahčovaciu službu. V zariadení je vytvorený priestor aj pre rôzne záujmové voľno- časové aktivity – tvorivé dielne, S-klub, knižnica, internetová miestnosť, relaxačná miestnosť Snoezelen, reminiscenčná miestnosť, kaplnka a rehabilitácia. Aktivity sú realizované individuálne alebo skupinovo. Podľa toho sa realizujú ako prechádzky, hranie spoločenských hier, využívanie prvkov muzikoterapie, dramatoterapie, maľovanie a kreslenie, rozvoj rozumových schopností a iné. Pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa zhotovujú rôzne výrobky a dekoračné predmety, ktorými sa zariadenie prezentuje na rôznych prezentačných výstavách.

V pobočke knižnice na sídlisku KVP si budete môcť pozrieť práce klientov Via Lux od 13. apríla do 13. júna 2022 v čase otváracích hodín.