Verejná knižnica Jáana Bocatia v Košiciach v spolupráci so Správou mestskej zelene  v Košiciach si pre čitateľov pripravili vianočnú dielničku, na ktorej si účastníci mohli vyrobiť vianočné aranžmány z čečiny.

Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 15.12.2022 o 16:00 v centrálnej knižnici na Hviezdolavovej ul. 5.