Vážení priatelia hudobného umenia,

srdečne vás pozývame na novoročné stretnutie Kruhu priateľov hudby, venované L. van Beethovenovi a jeho 9. symfónii d mol S ódou “Na radosť”. Uskutoční sa tradične v priestoroch hudobného oddelenia knižnice na Hlavnej 48 v stredu 4.1.2023 o 16:00. 

Prajeme úspešné vykročenie do nového roka.