Verejná knižnica Jána Bocatia ponúka štúdium na virtuálnej univerzite tretieho veku, ktorá bude pokračovať novým semestrom.  Študovať možno dejiny odevnej kultúry, alebo sa dozvedieť viac o živote a diele Michelangela Buonarrotiho. Počas cyklu  Dejiny odevnej kultúry záujemcovia absolvujú púť históriou módy, ktorá bude pokračovať módou zo začiatku 20. storočia a jej premenami do konca 20. storočia. Druhý kurz v aktuálnej ponuke letného semestra  má názov  Život a dielo Michelangela Buonarrotiho. Venovaný je florentskému sochárovi, maliarovi a architektovi, ktorý sa stal jedným z najslávnejších umelcov v dejinách ľudstva.

Každý z kurzov obsahuje 6 skupinových prednášok, ktoré budú v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Poslucháči štúdium absolvujú účasťou na prednáškach,  vypracovaním priebežných a záverečného testu. Bližšie informácie a prihlasovací formulár sú dostupné na webovej stránke VKJB www.vkjb.sk.

Virtuálnu e-univerzitu tretieho veku začala knižnica Jána Bocatia ponúkať pred troma rokmi ako prvá knižnica na Slovensku vďaka spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Českej zemědělskej univerzity v Prahe, ktorá je jej garantom.  Štúdium je určené pre čitateľov VKJB vo  veku 50 plus a zdravotne znevýhodnených.  Knižnica sa zameriava na neformálne vzdelávanie dospelých, pričom virtuálna univerzita je súčasťou jej konceptu. VKJB každý rok otvára dva semestre a v každom ponúka dva samostatné tematické bloky.  Záujmu sa doposiaľ tešili kurzy Rituály európskych kráľovských rodov, Čínska medicína v našej záhradke, Umenie ranej renesancie v Taliansku, či Dejiny odevnej kultúry.

Cieľom virtuálnej univerzity 3. veku je sprístupniť vzdelávanie tým záujemcom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť na prezenčnom štúdiu zameranom na ľudí vo vyššom stredom a pokročilejšom veku.  Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe je garantom  vzdelávacieho procesu najrozsiahlejšej virtuálnej Univerzity tretieho veku v Českej republike. Ponúka 38 virtuálnych kurzov, od astronómie, architektúry, histórie, etiky, genealógie  až po hudobné nástroje, geometriu, či ľudské zdravie. Vzdelávacie aktivity pre seniorov sú zamerané na podporu fyzickej a psychickej kondície a podporujú rozvoj osobnosti. Reagujú tiež na meniace sa životné a spoločenské podmienky a rozvíjajú generačný dialóg.