Konzultačné stredisko virtuálnej univerzity tretieho veku vo Verejnej knižnici Jána Bocatia aj v roku 2023 ponúka svojim čitateľom vo veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia, možnosť štúdia na tejto univerzite.

Od 30. januára 2023 sa otvárajú kurzy letného semestra. Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. V ponuke sú tieto kurzy (kliknutím na názov kurzu získate viac informácií):

Dejiny odevnej kultúry III

Život a dielo Michelangela Buonarroti

Kurz má 6 skupinových prednášok a spoločné testy, ktoré sa uskutočnia v konferenčnej miestnosti v centrálnej knižnici  na Hviezdoslavovej 5 raz za 14 dní (vždy v pondelok od 16:30 h.). Učebné materiály sú v českom jazyku a poslucháčom sú prístupné na webovej stránke vu3v.sk po zadaní osobného prihlasovacieho kódu. Semester končí 30. apríla 2023.

Podmienkami absolvovania kurzu je účasť na skupinových prednáškach, vypracovanie samostatného testu po každej prednáške a záverečného testu. Po úspešnom ukončení kurzu získa účastník „Pamätný list“.

Cena kurzu je 33 Eur.

Prihlásiť sa na kurzy je možné vyplnením a zaslaním priloženej prihlášky do 11. januára 2023. Nakoľko je v kurzoch limitovaný počet účastníkov, budeme akceptovať iba záujemcov prihlásených do naplnenia kapacity kurzov. Školné je splatné v hotovosti na prvom stretnutí kurzu.