Východoslovenská galéria  ponúka svojim návštevníkom aj v čase pandémie súkromnú komentovanú prehliadku a to prostredníctvom svojej aplikácie Východoslovenská galéria: sprievodca VSG. Vďaka nej si môžu záujemcovia pozrieť jednotlivé výstavy a vypočuť si audiokomentáre  k vybraným dielam v slovenskom a anglickom jazyku. Známe hlasy, ktoré vás výstavami prevedú, patria hercom Bábkového divadla v Košiciach. Aktuálne môžete preskúmať výstavy Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG, Kúzelný svet vonkajšieho zdania a Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove. Návštevníci galérie si audiokomentáre ľahko spustia prostredníctvom načítania QR kódu, nachádzajúceho sa vedľa vystavených diel. Vypočuť sa ale dajú kdekoľvek, takisto je k dispozícií aj prehľad aktuálnych výstav a informácie k nim.

Aplikácia bola vyvinutá vďaka úspešnému projektu, ktorý finančne podporil Košický samosprávny kraj v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Vďaka tomuto projektu bol zmodernizovaný aj vstupný priestor galérie.

Aplikáciu VSG si môžete stiahnuť bezplatne:

Okrem toho Východoslovenská galéria v čase svojho uzavretia pravidelne prichádza s nápadmi aj pre najmenších kreatívcov. V rámci programu VSG Mini, vo štvrtom virtuálnom stretnutí VSG, si môžu deti podľa jednoduchého návodu vytvoriť celú zbierku chrobákov. Postup nájdete na tejto stránke.