28.01.2020

Srdečne Vás pozývame na XXV. valné zhromaždenie Dejepisného spolku v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2020 (utorok) o 16:00 hod. na regionálnom oddelení – Hlavná 48 v Košiciach.  V rámci programu bude predstavená mobilná aplikácia “Pamätné tabule v Košiciach” a publikácia PhDr. Richarda Papáča “Maleficz”