Vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme doplnili náš knižničný fond o nové knihy.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Knižnica aktívne spolupracuje aj s inštitúciami a organizáciami rôznych národnostných menšín.

Cieľom projektu Z českých prameňov je ponúknuť predovšetkým príslušníkom početnej českej menšiny v Košiciach českú beletriu a odbornú literatúru tak, aby si udržali stály kontakt s kvalitnou českou literatúrou, českým jazykom a reáliami, zlepšením ich dostupnosti v našej knižnici.

Prostredníctvom cieleného nákupu českých kníh sme náš fond rozšírili o 269 kníh, a to tak beletrie ako aj odbornej literatúry. Čitatelia si tak už čoskoro na našich policiach nájdu široký výber kníh súčasných českých spisovateľov. Medzi zaujímavosti, ktoré obohatili náš fond patria aj odborné knihy najmä z oblasti československých dejín, psychológie alebo reprezentatívna publikácia prezentujúca český dizajn.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.