Od čias vzniku prvých lodí až po dnešok hladinu vôd brázdili mnohé typy plavidiel. Vikingský Drakkar, galeóna, fregata, parník, obchodná či výletná loď… Každé jedno plavidlo malo svoj vlastný účel a cieľ, ale na všetkých platili pravidlá, ktorých dodržiavanie malo zaručiť bezpečnosť plavby. Smutným faktom ale ostáva, že napriek vývoju a modernizácii v lodnej doprave, počet potopených lodí neklesá a stále pretrvávajú aj tie isté najčastejšie dôvody ich potopenia.

Autorovi sa v knihe podarilo zozbierať príbehy mnohých plavidiel a ľudí na ich palubách, ktoré ostali na dne oceánu či už z dôvodu preťaženia, poistného podvodu, pomsty, prílišnej arogancie či nedbanlivosti alebo požiaru na palube.

Knihu odporúča: Zuzana Rešteiová

Kniha v našom katalógu