Milé čitateľky, milí čitatelia,

dovoľte nám predstaviť vám ocenenie „Tvár Erasmus+“ – súťaž, ktorej cieľom je podporiť a vyjadriť uznanie realizátorom projektov Erasmus+ či jednotlivcom zapojených v programe Erasmus+, ktorí sa dlhodobo usilujú o šírenie dobrého mena programu a svojimi aktivitami významne prispievajú k jeho propagácii na Slovensku. Súťaž Tvár Erasmus+ spoločne organizujú SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport.

Do súťaže bola nominovaná aj naša kolegyňa Mgr. Erika Švedová. O hlasy sa uchádza v kategórii Vzdelávanie dospelých za realizáciu projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“.

Hlasovať môžete na stránke Erasmus+ alebo kliknutím na tento odkaz.

Hlasovať môžete vždy za jedného súťažiaceho v každej kategórii. Následne obdržíte e-mail v ktorom nájdete link na potvrdenie Vášho hlasu, až po jeho odkliknutí bude Váš hlas započítaný.

Hlasovanie prebieha od 2. novembra (12:00) do 30. novembra (12:00) 2020.

Za projekt “Knižnice pre vzdelávanie 50 plus” získala Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v roku 2019 prestížnu Cenu AIVD v kategórii Vzdelávací projekt, ktorú udeľuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR.

Vopred vám ďakujeme za vašu podporu i hlasy a našej kolegyni držíme palce.

Mgr. Erika Švedová

Je autorkou projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“, ktorý získal podporu v programe ERASMUS+ vo výzve v roku 2016. Pracuje vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, kde začínala svoju profesionálnu kariéru v roku 1985. Napriek tomu, že knižnice patria k tým inštitúciám, ktoré sa svojou dokumentačnou a informačnou činnosťou podieľajú na celoživotnom vzdelávaní, bola prvou knižnicou, ktorá sa zapojila do programu Erasmus+. Vo voľnom čase sa venuje folklóru, je speváčkou ľudových piesní a hlasovým pedagógom. Študovala na FF UPJŠ v Prešove na Katedre výchovy a vzdelávania dospelých, odbor kulturológia, počas štúdia pôsobí na metodickom oddelení ako krajský metodik. Podieľa sa na realizácii vzdelávacích podujatí knižničných pracovníkov, je redaktorkou knižnično-metodického časopisu Knihovník. Neskôr sa stáva vedúcou okresného metodického oddelenia pre knižnice v okrese Košice-okolie. Po roku 1990 začína spracovávať projekty do grantových a nadačných programov. V roku 2000 začína administrovať oblasti pamiatkovej starostlivosti, cestovného ruchu , podpory pre malých a stredných podnikateľov a koordinovať činnosť poradných komisií na OÚ. V roku 2003 pracuje pre mikroregionálne ZMOS Údolia Bodvy v Moldave nad Bodvou. Spracováva projekty pre mesto, členov združenia, zároveň pracuje aj pre Karpatský Euroregión ako koordinátor projektov programu cezhraničnej spolupráce. V roku 2013 pracuje pre ÚĽUV v Bratislave na zriadení Regionálneho centra remesiel a ďalších projektoch. V roku 2016 sa vracia do knižnice.