Od 27.3.2023 do 4.5.2023 sa týždenne v našej pobočke Terasa konal vzdelávací cyklus pre záhradkárov s názvom Záhradkárske vademecum.

Jednotlivé tematické podujatia boli určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, ako čo najužitočnejšie využiť priestor, ktorým najmä na sídlisku disponujú, pre svoje bežné pestovateľské aktivity.

Prednášky svojím obsahom nadväzovali na úspešné vzdelávanie s rovnakým názvom z roku 2021. Lektormi boli renomovaní odborníci – Ing. Robert Gregorek – zástupca riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ, botanik, vedec, včelár a chovateľ, a experti zo Správy mestskej zelene v Košiciach.