Milé čitateľky, milí čitatelia,

pozývame vás na výstavu najlepších súťažných prác výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu. Súťaž organizuje Súkromné etnografické múzeum Humno v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach a Domom Matice slovenskej v Košiciach.

Vystavenú budú od 11. mája v pobočke Terasa (Tr. SNP 48/A) do 26. júna 2023. Výstava bude prístupná počas otváracích hodín knižnice.

Do 11. ročníka súťaže Kolorit slovenského ornamentu prišlo 317 súťažných prác. V kategórii A – práce detí predškolského veku – bolo odovzdaných 86 prác a zapojilo sa 24 materských škôl a jedna ZUŠ.

V kategórii žiakov 1.- 3. triedy ZŠ súťažilo 61 prác z 13 základných škôl, 2 ZUŠ a 1 centra voľného času (CVČ).  Žiaci 4. – 6. ročníkov ZŠ prispeli do súťaže 93 prácami a zapojilo sa 21 základných škôl a 2 základné umelecké školy.

Najstarší žiaci ZŠ (7. – 9.  ročník) odovzdali 59 prác a boli z 12 škôl, 2 ZUŠ a 1 CVČ. Študenti stredných škôl  sa zapojili len 3 prácami a v kategórii dospelých prišlo do súťaže 15 prác.

Príďte si prezrieť práce šikovných a talentovaných detí i dospelých.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Výsledková listina súťaže