Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v centrálnej knižnici uskutočnila prednáška na tému Zdravý životný štýl seniora. Okrem teoretického výkladu si  účastníci mohli nechať zmerať celkový cholesterol, tlak krvi, pulz či percento telesného tuku. V závere podujatia sa účastníci mohli nielen inšpirovať pohybovou aktivitou pre seniorov, ale aj zacvičiť si jednoduché cviky.