Milé čitateľky, milí čitatelia

v súčasnej dobe sa aj do prevádzky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach premietajú vyššie náklady a s nimi spojené stúpajúce náklady so zasielaním oznámení posielaných poštou.

Bohužiaľ, po dlhých rokoch tak musíme od 1. novembra 2022 pristúpiť k úprave cenníka poplatkov za omeškanie pri  vrátení kníh po stanovenom termíne a k úprave ceny písomného oznámenia o rezervácii dokumentov posielaných poštou.

Oznámenie posielané e-mailom a sms-kou, naďalej ostáva bezplatné. 

Cena registračného poplatku pre všetky kategórie našich čitateľov ostáva nezmenená.

Podrobné informácie o výške poplatkov nájdete v našom cenníku