Verejná knižnica Jána Bocatia v  Košiciach bola súčasťou Župného mestečka v rámci župných dní, ktoré sa uskutočnili 20. mája 2022.

Na návštevníkov čakal bohatý program – tvorivé dielne, literárna hra, výstava, šťastná hodinka i burza kníh.