Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Katedra dizajnu Fakulty umení TUKE vás pozývajú na výstavu študentských prác ateliéru Vizuálnej komunikácie pod názvom 100 rokov VKJB.

Jubilejné sté výročie knižnice reflektovali vo svojej tvorbe aj študenti ateliéru Vizuálna komunikácia, Katedry dizajnu, Fakulty umení TUKE. Prostredníctvom média plagátu reagovali na bohaté aktivity knižnice, na jej snahu o budovanie živej komunity, rozmanité podujatia a v neposlednom rade na knižnicu ako centrum vzdelávania a kultúry.

Výstava v priestoroch centrálnej knižnice (Hviezdoslavova 5) bude sprístupnená v stredu 6. marca 2024 vernisážou so začiatkom o 16:30 a potrvá do 9. apríla 2024. Podujatie je súčasťou programu Týždňa slovenských knižníc 2024.

Návštevníci výstavy majú možnosť oboznámiť sa s dielami šiestich študentov ateliéru Vizuálna komunikácia, ktorí vytvorili plagáty reflektujúce jubileum v dvoch rovinách. Prvá z nich predstavuje návrhy loga pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach vrátane znázornenia nového jednotného vizuálneho štýlu. Druhá časť prezentuje plagáty vytvorené pre sté výročie knižnice, ktoré sú oslavou jej poslania v kontexte vzdelávania, kultúry a budovania komunity. Vizuálna a obsahová stránka vystavených plagátov dokazuje, že pri ich tvorbe autori čerpali nielen z poznatkov týkajúcich sa grafického dizajnu, ale aj z vlastnej skúsenosti návštevníkov knižnice, čitateľov, členov komunity. Ich pohľad na rolu a význam knižnice v súčasnosti je autentický, knižnicu vnímajú ako priestor, v ktorom sa harmonicky spájajú tradície a inovácie, ako prirodzene inkluzívne prostredie, ktoré je centrom vzdelávania, spolupráce a tvorivých aktivít.

Veríme, že návštevníkov výstavy diela oslovia nielen ich vizuálnym prevedením, ale aj svojím obsahom, osobnou výpoveďou autorov a predstavením možností, ktorými vizuálna komunikácia dokáže prispieť k posilneniu vplyvu verejnej inštitúcie s dlhoročnou tradíciou.

Katedra dizajnu Fakulty umení TUKE od roku 1998 poskytuje vysokoškolské vzdelávanie pre budúcich dizajnérov v akreditovanom bakalárskom a magisterskom študijnom programe dizajn. Od roku 2011 katedra zabezpečuje aj doktorandské štúdium dizajnu, a to v dennej a externej forme. Výučba na Katedre dizajnu je sústredená v štyroch profilujúcich ateliéroch (Industrial, Inovácia, Priestor, Vizuálna komunikácia). Katedra pravidelne prezentuje práce svojich študentov na domácich a zahraničných výstavách, na Instagrame, ako aj v každoročne vydávanom katalógu záverečných prác FUTU NOW. Ateliér Vizuálna komunikácia sa zaoberá vytváraním vizuálnych kódov pre súčasnosť, ktorá je charakteristická dynamickým vývojom spôsobov vizuálnej komunikácie. Cieľom ateliéru je viesť študenta k pochopeniu jednotlivých detailov, ktoré potom skladá do zmysluplných celkov tak, aby porozumel, v čom spočíva jednotný vizuálny štýl.