Buď smart a zlepši si svoje digitálne zručnosti.

_

Séria videí je výstupom projektu, ktorý sme realizovali vďaka finančnej podpore SK-NIC, správca domény .sk v spolupráci s lektorkami zo Ženský algoritmus. Krátke inštruktážne videá stručne sumarizujú obsah prezenčného kurzu, ktorý sme realizovali na jar v roku 2023. Najmä seniori tak môžu získať praktické informácie a návody na prácu s digitálnymi zariadeniami.
_
Prvé video zo série Buď smart sa venuje téme ako používať digitálne zariadenia. Dozviete sa aj ako sa pripojiť k wifi sieti či stiahnuť mobilnú aplikáciu. Pustite ho aj svojim starým rodičom alebo posuňte tým, ktorí majú ťažkosti pri používaní smart zariadení.