Vážení priatelia hudobného umenia!

Decembrové stretnutie Kruhu priateľov hudby bude naplnené duchovnými dielami J.S. Bacha, G.F. Händla, W.A. Mozarta a G. Rosiiniho, ktoré svojou náladou zapadajú do sviatočnej atmosféry adventného obdobia. Uskutoční sa 6. decembra 2023 o 16:00 na hudobnom oddelení knižnice (Hlavná 48).

Srdečne pozývame.