Verejná knižnica Jána Bocatia pripravila 10. augusta v centrálnej knižnici Deň slovenského ornamentu. Ornamenty sú výtvarné odvetvie s koreňmi vo folklórnom umení a ornamentálna výzdoba je dôležitou súčasťou kultúry.

V čase od 15:00 do 18:00 hod. sa budú konať tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie. Povedie ich propagátorka diela Štefana Leonarda Kostelníčka PhDr. Gabriela Čiasnohová.  Často prezentuje ornamenty vychýreného majstra práve prostredníctvom tvorivých dielní pre deti i dospelých. Návštevníci dostanú možnosť vymaľovať si podľa svojej fantázie originálny ornament.

Súčasťou tohto dňa bude aj sprístupnenie výstavy Kolorit slovenského ornamentu, ktorá predstaví ocenené práce 10. ročníka výtvarnej súťaže. Poslaním súťaže je rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku  a podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia. Organizátormi súťaže bolo Súkromné etnografické múzeum Humno, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a  Dom Matice slovenskej v Košiciach. Výstavu  bude prístupná do 12. septembra počas otváracích hodín centrálnej knižnice VKJB.