Vďaka podpore Mestskej časti Košice-Staré mesto sme do fondu centrálnej knižnice nakúpili detské knihy a pedagogickú literatúru. 

V knižnici sa neustále snažíme doplňovať náš knižničný fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Vďaka poskytnutým prostriedkom z dotácie MČ Košice-Staré mesto vo výške 510€ sme prostredníctvom cieleného nákupu kníh pre najmenších detských čitateľov a učiteľov materských škôl doplnili fond centrálnej knižnice o 50 nových kníh.

Naši najmenší čitatelia sa môžu tešiť na kvalitné detské knihy, rozprávky i náučnú literatúru, ktorá podporí detskú predstavivosť i vedomosti o svete, ktorý nás obklopuje. Okrem kníh pre najmenších sme nakúpili aj kreatívnu literatúru pre učiteľov a učiteľky materských škôl, ktorá pomôže realizovať nové hravé aktivity pre deti.

Projekt podporila Mestská časť Košice-Staré mesto.