Gejza Kieselbach    17.4.1893 Košice – 5.2.1965 Košice

Akademický maliar Gejza Kieselbach patril k umelcom s jasne vyhraneným výtvarným názorom, ktorý sa prejavil v jeho celoživotnej práci venovanej tvorbe zvieracích malieb. Narodil sa 17. apríla 1893 v Košiciach v rodine maliarskeho majstra. V metropole východu prežil prakticky celý svoj život.

Po úspešnom zmaturovaní na košickej štátnej vyššej reálke v šk. roku 1908/09 začal študovať na mníchovskej akadémii u plenéristu a známeho špecialistu na maľovanie zvierat Henricha von Zügela. Vypuknutím prvej svetovej vojny musel štúdia prerušiť; následne vstúpil do rakúsko-uhorskej armády ako dôstojník delostrelectva. Po roku 1918 dokončil mníchovskú akadémiu. Výtvarne vzdelanie si rozširoval študijnými cestami do Talianska, Dánska, Švajčiarska, USA a Maďarska.

Svoju umeleckú tvorbu na akadémii síce začínal s portrétom a aktom o ktorý sa veľmi zaujímal, no čoraz viac sa upriamoval na prehlbovanie svojej najväčšej záľuby a to o maľbu zvierat. Tejto téme sa venoval už ako dieťa a zostal jej verný počas celej svojej profesionálnej dráhy. Takmer výlučne sa venoval maľovaniu domácich zvierat, hlavne koní, ale aj hydiny a rožného statku, jazdeckých a iných výjavov so zvieratami. Pracoval realistickou metódou s využitím umeleckého impresionizmu ; obľuboval výrazné svetelné efekty a široký maliarsky rukopis. Zo začiatku ho upútavala najmä maľba rôznych konských plemien. Mnoho času venoval štúdiu koní v žrebčínoch a neskôr v štátnych majetkoch.

Po prvý raz vystavoval na vojnovej výstave v Prešove roku 1917 a neskôr v roku 1919. V rokoch 1921 – 1922 mal  spoločné výstavy s E. Rákošim  a J. Törököm v Prešove, v roku 1927 sa zúčastnil na tzv. I. ruskej výstave v Prešove. Bol členom výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti. V roku 1929 mal spoločnú výstavu s E. Halászom-Hradilom a A. Jasuschom. Po pripojení Košíc k Maďarsku v roku 1938 sa stal členom Zväzu maďarských výtvarníkov. Prvú samostatnú výstavu mal až v roku 1952 v Košiciach. O šesť rokov neskôr usporiadal Zväz slovenských výtvarných umelcov, ktorého členom bol aj samotný Kieselbach, jubilejnú výstavu pri príležitosti jeho 65. narodenín.

Popri výtvarnej činnosti bol Gejza Kieselbach vášnivým milovníkom prírody a poľovníctva. Bol aktívnym členom Turistického kruhu košického okolia a v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia členom Košického poľovníckeho spolku.

Gejza Kieselbach zomrel v Košiciach dňa 5. februára 1965.

Posledné miesto odpočinku Gejzu Kieselbacha sa nachádza na košickom Verejnom cintoríne na parcele č. IV.

Literatúru z fondu regionálneho oddelenia VKJB k osobnosti Gejzu Kieselbacha nájdete v knižničnom KATALÓGU.

Zdroje fotografií
A kassai M. Kir. Állami Főreáliskola értesitője az 1908-1909-ik tanévről. Kassa, 1909.
Brogyányi, Kálmán. Festőművészet Szlovenszkón. Košice, 1931.
Gejza Kieselbach. Jubilejná výstava. Košice, 1958.
Saučin, Ladislav. Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938. Košice, 1964.
Východoslovenské noviny, 16.2.1965, s. 3.
Večer, 29.7.1970, s. 2.
Večer, 20.3.1980, s. 2.