Ľudovít Feld (19.3.1904 Košice – 18.5.1991 Košice)

Významný košický maliar, kresliar a grafik minulého storočia, príslušník generácie tzv. Krónovej školy Ľudovít (Lajos) Feld, sa narodil 19. marca 1904 v Košiciach, v mnohodetnej židovskej rodine Františka Felda, robotníka v drevosklade a matky Amálie, rodenej Abrahámovej, zamestnankyne verejných kúpeľov v Košiciach.

Ľudovít Feld, ktorý sa už od útleho detstva musel zmieriť so svojim hendikepom, začal navštevovať ľudovú školu v Košiciach v roku 1910. V roku 1916 sa stal študentom košického reálneho gymnázia, ktoré ukončil maturitou (1923). Už na konci stredoškolských štúdií sa začal prejavovať u mladého Felda vážnejší záujem o kreslenie. Jeho výtvarné začiatky sa spájajú so známou súkromnou kresliarskou a grafickou školou Eugena Króna, ktorú navštevoval v rokoch 1922-1927. Stretával  sa tu s význačnými predstaviteľmi košickej medzivojnovej avantgardy a prostredníctvom zahraničných emigrantov hlavne z Maďarska, mal možnosť sa zoznámiť s najnovšími tendenciami európskeho výtvarného umenia.

Feld sa po tejto kvalitnej príprave prihlásil na Umeleckú akadémiu výtvarných umení v Budapešti do ateliéru Gyulu Rudnayho. Po ukončení štúdia na odbore grafiky u profesorov V. Matirku-Olgyaiho a F. L. Vargu sa v roku 1933 vrátil späť do Košíc. Ešte v tom istom roku usporiadal svoju vôbec prvú spoločnú výstavu s Imrichom Oravczom a Alžbetou Grosz, na ktorej vystavoval predovšetkým školské práce s figurálnymi a krajinárskymi námetmi. Obdobie 30. rokov 20. storočia je začiatkom jeho nesmiernej tvorivej aktivity, prejavujúcej sa v krajinárskych prácach, charakteristických dokumentárnou vernosťou a kresliarskou precíznosťou. Na jeseň roku 1934 vystavoval vo Východoslovenskom múzeu perokresby a kresby uhlíkom (o. i. práce Regulácia Hornádu, Na Kalvárii, Slovinska baňa, Líščí vrch pri Krompachoch). Popri obrazoch sa venoval aj ilustrovaniu publikácií, napr. obálok a titulných listov výročných správ košickej Chlapčenskej  reálnej školy (1939-1943).

Feld sa stal členom Zväzu maďarských výtvarníkov a popri pôsobení vo výtvarnom odbore Kazinczyho spoločnosti začal rozvíjať aj pedagogickú činnosť, najskôr súkromne (1935), neskôr organizovane pri rôznych kultúrnych inštitúciách a závodoch. Medzi odchovancami jeho školy nájdeme mnoho zvučných mien z košickej umeleckej obce ako boli napríklad A. Eckerdt, A. Račko a mnohí ďalší.

Druhá svetová vojna tragicky zasiahla celú jeho početnú rodinu. Dvadsať príbuzných zahynulo v koncentračnom tábore  Auschwitz-Birkenau. Samotný Feld prežil iba vďaka svojmu telesnému hendikepu a umeleckému talentu. Hrôzy, ktoré prežil v koncentračnom tábore, mali silný účinok na jeho povojnovú tvorbu.

V povojnových rokoch pracoval Feld hlavne s grafikou, pri ktorej sa prejavoval jeho popisný rukopis. Od roku 1949 natrvalo žil, tvoril a vystavoval v Košiciach. Neúnavne dokumentoval ulice, budovy a zákutia starých Košíc. Výsledkom tejto práce, ktorá nikdy nemala ambíciu vytvoriť akýsi modernistický výtvarný program, boli tisíce kresieb, grafík, ale i malieb. Boli výsledkom jeho úprimného a citlivého vnímania okolitého sveta.

Ľudovít Feld zomrel dňa 18. mája 1991 vo svojich rodných Košiciach vo veku 87 rokov.

Literatúru z fondu regionálneho oddelenia VKJB k osobnosti Ľudovíta Felda nájdete v našom knižničnom KATALÓGU.

Použité zdroje:
FELD, Lajos. Önéletrajz. In Új Élet, roč. 6, 1937, č. 11, s. 504-505.
A Kassai I. Számú M. Kir. Állami Polgári Fiúiskola évkönyve 1941-42. iskolai évről. Kassa: Szent Erzsébet, 1942.
Kassai képzőművészek karácsonyi kiállitása Kassán 1942 XII. 8.-XII.27. Kassa : Wiko, 1942.
PICHONSKÝ, J. Ľudovít Feld. In Krok 1967/2, s. 38-41.
Súborná výstava Ľudovíta Felda. Košice : Východoslovenská galéria v Košiciach, 1973.
RAJNEC, Martin. Drobné poďakovanie majstrovi. In Východoslovenské noviny, roč. 23, 12.6.1974, č. 137, s. 4.
GOTTLIEBOVÁ-GRILLIOVÁ, Eva. Maliar starých i nových Košíc. In Východoslovenské noviny, roč. 28, 17.3.1979, č. 65, s. 4.
FURMANÍK, Peter. Majster kresby, umelec života. In Východoslovenské noviny, roč. 12, 20.8.1980, č. 163, s. 2.
Súčasná východoslovenská grafika. Košice : Krajská organizácia ZSVU v Košiciach, 1982.
GROŠKO, Imrich. Poézia človeka. In Večer, roč. 16, 21.3.1984, č. 58, s. 3.
FURMANÍK, Peter. Cez vodu a oheň. In Večer, roč. 16,7.8.1984, č. 154, s. 3.
BEDNÁŘOVÁ, Katarína. Storaké podoby. In Večer, roč. 18, 29.7.1986, č. 146, s. 3.
SZASZÁK, György. Košickí výtvarníci. Bratislava : AB-ART, 2000.
LUKAČIN, Alfonz. V tmavých uličkách. Prešov : Michal Vaško, 2016.