Vážení čitatelia,

dovoľujeme si vás informovať o fungovaní knižnice od pondelka 11.10. v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 253, platnej od 11.10. je vstup do knižnice umožnený všetkým čitateľom pri dôkladnom dodržaní platných pravidiel.

Pre vstup do knižnice naďalej platia všetky hygienické opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch knižnice je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor
b) pri vstupe do knižnice je nutné aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky
c) zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
d) počet návštevníkov v knižnici v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2

Naďalej môžete využiť vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu pred centrálnou požičovňou (Hviezdoslavova 5).

Vstup na hromadné podujatia organizované knižnicou je možný len v režime očkovaní.

Záleží nám na ochrane zdravia našich čitateľov i zamestnancov, preto prosíme o rešpektovanie platných opatrení.

Vaša knižnica