Knižnica na Terase je projekt, v rámci ktorého sme zmodernizovali jednu z najväčších pobočiek Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Pobočka Terasa sa nachádza na prízemí budovy Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A v priestoroch, ktoré boli aj pôvodne navrhnuté na účel zriadenia knižnice. Jej interiér bol špeciálne projektovaný a vyrobený pre túto knižnicu a mal prívlastok zelený. Neustále sa meniace potreby našich čitateľov si však vyžiadali modernizáciu, po ktorej by zodpovedala dnešnej dobe.

Vďaka získanej externej podpore sme zmenili dispozičné riešenie knižnice a vytvorili 3 funkčné zóny pre návštevníkov. Presunom výpožičného pultu k vchodovým dverám sa zefektívni a zrýchli proces vrátenia a vypožičania kníh. Zároveň sa tak vytvoril priestor na zriadenie čitárne novín a časopisov, samostatného pc kútika, zóny pre mladých a najmä vytvorenie detského kútika, do ktorého sme zjednotili a presunuli celý fond pre deti a mládež.

Veľkým prínosom je práve vytvorenie priestoru pre našich najmenších čitateľov s množstvom interaktívnych aktivít. K dispozícii je stôl a stoličky pre kreatívne tvorenie, atraktívne sedenie v okne, magnetická tabuľa i viacero herných prvkov, ktoré deti ocenia. Čiastočným oddelením priestoru sa tiež vytvoril priestor na organizovanie podujatí pre deti.

Získané financie umožnili tiež zakúpenie nových knižničných regálov na efektívnejšie uloženie knižničného fondu a jeho prezentáciu. Zároveň sme vytvorili i útulnú čitáreň, kde čitatelia nájdu aktuálnu periodickú tlač.

Jedinečnou je aj autorská grafika Barbory Kopnickej, ktorá vyzdvihuje osobitosti miesta, na ktorom sa knižnica nachádza, teda samotnej mestskej časti Košice-Západ. V časti pre deti a mládež je inšpirovaná populárnou  knihou Malý princ.

Zmodernizovanú pobočku sme slávnostne otvorili na úvod Týždňa slovenských knižníc v pondelok 6. marca 2023.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na financovaní sa spolupodieľal Košický samosprávny kraj.