Ak hľadáte zábavu počas dlhých jesenných dní, pozvite svojich priateľov – knihomoľov a zahrajte sa spoločne tieto literárne hry:

1. Hra s paperbackmi

Existuje veľa variácií tejto hry, avšak verzia Dwighta Garnera uvedená v jeho článku v New York Times spred niekoľkých rokov je jednou z najlepších. Doneste viacero brožovaných kníh – najlepšími ašpirantami sú romantické, krimi či iné žánrové romány. Prvá osoba vyberie jednu knihu a prečíta reklamu zo zadnej časti obálky. Ostatní hráči potom pokračujú v písaní prvej vety románu. Prvá osoba napíše skutočnú prvú vetu, pozbiera návrhy ostatných hráčov a potom všetky vety nahlas prečíta. Všetci sa potom musia sami rozhodnúť, ktorá z viet je podľa nich skutočná prvá veta.

Získavate 1 bod, ak niekto hlasuje za vašu falošnú vetu ako skutočnú a 2 body, ak hlasujete správne za skutočnú prvú vetu.

2. Asociácie

Túto hru pravdepodobne poznáte z vášho detstva, čo ale neznamená, že by vás v dospelosti nemohla baviť, práve naopak, s pribúdajúcimi rokmi je to ešte väčšia zábava. Všetci si vyberú riadok z románu, ktorý predstavuje začiatok dramatickej scény. Každý napíše ďalšiu vetu a pošle papier ďalej. A tak ďalej. Keď sa vám už zdá, že ste vyčerpali všetky nápady a neviete vytvoriť ďalšie príbehy, prečítajte si ich. Príbehy sa dajú vylepšiť používaním ďalších mien fiktívnych postáv.

3. Kto to hovorí?

Postupne si prečítajte repliky rôznych postáv alebo citáty o nich – môžu byť z klasických románov, ktoré všetci poznáte, alebo z knihy, ktorú ste naposledy čítali. Ostatní musia hádať, kto čo a kedy povedal a o akej postave. Môže to byť skvelý intelektuálny a vzdelávací spôsob, ako tráviť čas alebo ako ohromiť ľudí svojimi literárnymi vedomosťami.  Inú verziu hry vytvoríte, ak sa rozdelíte do tímov a mená postáv hádate súťažne. (Z litlovers.com.)

4. Meno v klobúkovej hre: literárna verzia

Rozdajte každému súťažiacemu štyri alebo päť lístkov papiera a vyzvite ich, aby na každý napísali jednu osobu – skutočnú alebo vymyslenú. Pretože toto je literárna verzia, mali by to byť  autori alebo literárne postavy. Zložte kúsky papiera a vložte ich do klobúka alebo inej nádoby. Rozdeľte sa do tímov po štyroch alebo piatich. Jedna osoba z prvého tímu si vytiahne lístok z klobúka a opisuje osobu, ktorá je na ňom napísaná. Môže použiť toľko slov, koľko chce, avšak meno autora alebo literárnej postavy nemôže spomenúť. Spoluhráči hádajú, kto je tou osobou. Každý tím má

jednu minútu na hádanie a opisy. Vyhráva ten, ktorý počas minúty uhádne viac mien vytiahnutých z klobúka.

Druhé kolo: vložte všetky mená späť do klobúka. Tentokrát každý tím má povolené iba jedno slovo, ktoré popisuje osobu na kúsku papiera.

Tretie kolo: hrajú všetci, tentokrát bez slov, využívajú pantomímu. Víťazný tím je ten, ktorý získal najviac bodov vo všetkých troch kolách.

5. Označ nesprávny význam (slovníková verzia)

Veľký slovník máte otvorený na stole. Podobne ako v hre s brožovanými knihami  striedavo vyberáte slovo zo slovníka (sústreďte sa na neznáme, cud

zie či cudzojazyčné slová) , napíšete jeho definíciu a potom pridáte ďalšie dve svoje vlastné významy. Potom prečítajte skupine tri možné definície – alebo požiadajte svojho suseda, aby tak urobil, ak sa neviete pretvarovať. Ostatní musia hádať, ktorá z nich je skutočnou definíciou. Získavate 1 bod, ak uhádnete správny význam a 2 body ak vaša falošná definícia bude označená za víťaznú.

 

Spracované podľa: https://www.panmacmillan.com/blogs/literary/our-top-five-literary-party-games